Om oss


Företaget drivs av Gunnar Tibblin som tidigare arbetat med geoteknik och labbverksamhet på Sweco, och Mikael Arman som har mångårig erfarenhet av markarbeten. Gunnar är experten på jordartsbestämningar och utförandekontroller. Mikael som kan produktionen sköter fältarbetet samt lämnar anbud.
Maskinparken ägs av Medlemmar i T-schakt AB där även Mikael är anställd.

Mer information om InfraCrete finns på Infracrete.com